Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A)

Jedną z bardzo ważnych kwalifikacji każdego pilota, jest Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A). Posiadanie tego uprawnienia podnosi istotnie walory licencji pilota uniezależniając w dużym stopniu latanie od warunków pogodowych i jest niezbędne dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem pilota linowego.

IR(A) jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji PPL(A) lub CPL(A), które uprawnia pilota do wykonywania lotów według przyrządów w warunkach IMC. Szkolenie praktyczne do uprawnienia IR prowadzone jest na urządzeniu treningowym FNTP II oraz samolocie certyfikowanym do lotów IFR klasy SEP(L) lub MEP(L). Obejmuje ono 55 godzin czasu szkolenia według wskazań przyrządów, z czego maksymalnie do 40 godzin można wykonać na urządzeniu treningowym FNPT II.

Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A) – wymagania wstępne:

1 Do lotów według wskazań przyrządów IR(A)
  • licencja PPL(A) z wpisanym uprawnieniem do wykonywania lotów nocnych zgodnie z wymaganiami FCL.810, jeżeli uprawnienia IR będą wykorzystywane w nocy, lub;
  • licencja CPL(A) z nalotem w ilości minimum 50 godzin w lotach nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy samolotu, motoszybowca turystycznego, śmigłowca lub sterowca, z czego co najmniej 10h na statku powietrznym odpowiedniej kategorii;
  • ważne uprawnienie MEP(L), jeżeli szkolenie IR odbywać się będzie na samolocie wielosilnikowym;
  • ukończony kurs teoretyczny w ilości 150 godzin lub szkolenie teoretyczne do licencji samolotowej ATPL(A);
  • odpowiednia znajomość języka angielskiego, najlepiej potwierdzona wpisem do licencji na poziomie 4 lub wyższym;
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2 z wpisem o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów wg IFR.

Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A) – przebieg szkolenia:

  • 150 godzin szkolenia teoretycznego w trybie zaocznym (zajęcia indywidualne lub grupowe), jeżeli kandydat nie ma zaliczonego egzaminu teoretycznego ATPL;
  • 10 godzin szkolenia w ramach modułu podstawowego, z czego 5 godzin można ukończyć na urządzeniu treningowym FNTP II, a 5 godzin na samolocie na samolocie klasy SEP(L) lub MEP(L);
  • 40 godzin szkolenia SEP(L) w ramach modułu proceduralnego, z czego 30 godzin można ukończyć na urządzeniu treningowym FNTP II lub;
  • 45 godzin szkolenia MEP(L) w ramach modułu proceduralnego, z czego 30/35* godzin można ukończyć na urządzeniu  FNTP II.

Kandydat szkolący się do uprawnienia IR na samolocie wielosilnikowym, musi wylatać minimum 15 godzin na samolocie klasy MEP(L). Jeżeli kandydat ukończył wcześniej 5 godzin w ramach modułu podstawowego na samolocie klasy SEP(L) to wymaga się, żeby minimum 15 godzin szkolenia w ramach modułu proceduralnego było przeprowadzone  na samolocie klasy MEP(L).