Uprawnienie samolotowe do lotów nocnych (VFR noc)

Aby wykonywać loty w nocy jako „turystyczny” pilot śmigłowca z licencją LAPL(A) lub PPL(A) musisz uzyskać kwalifikacje do wykonywania lotów nocnych (VFR noc) potwierdzone wpisem do licencji pilota (wpis “bezterminowy”). Uprawnienie VFR noc pozwala na wykonywanie lotów nocnych w warunkach meteorologicznych lotów z widocznością (VMC) w większości państw EASA, niektóre bowiem państwa mogą zakazywać lotów nocnych według zasad VFR.
W celu uzyskania uprawnienia VFR noc zgodnie z wymaganiami Part-FCL, kandydat posiadacz licencji PPL(A) musi wykonać minimum 5 godzin lotów w nocy w ramach szkolenia praktycznego. Posiadacz licencji LAPL(A) musi najpierw ukończyć minimum 5 godzin szkolenia w symulowanych warunkach IMC według programu szkolenia do licencji PPL(A).
Wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2.
1 VFR noc
Uprawnienie samolotowe do lotów nocnych (VFR noc) potrzebne jest do wykonywania lotów od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed wschodem. Jest ono też niezbędne do realizacji jako jeden z modułów kariery pilota zawodowego.

Czas trwania szkolenia – szkolenie VFR składa się z 2 etapów:

» Dowiedź się więcej o etapach

  • szkolenie teoretyczne – 5 godzin  szkolenia teoretycznego w trybie stacjonarnym (zajęcia indywidualne lub grupowe).
  • szkolenie praktyczne – minimum 5 godzin lotów w ramach szkolenia praktycznego (zalecane 10 godzin). Po jego ukończeniu należy ubiegać się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o uzyskanie wpisu uprawnienia VFR noc do licencji.

» Mniej

Zobacz jak potwierdzić uprawnienie samolotowe do lotów nocnych (VFR noc) wpisem do licencji.

2 VFR noc