Język angielski w licencji


Język angielski odgrywa kluczową rolę w radiokomunikacji lotniczej. Jest powszechnie stosowany przez wszystkie państwa ICAO. Każdy pilot, który chce wykonywać loty w przestrzeni międzynarodowej, musi mieć wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie operacyjnym, czyli ICAO 4. Poziom operacyjny (ICAO level 4) jest ważny przez 4 lata, ICAO Level 5 przez 6 lat, natomiast ICAO Level 6, najwyższy poziom, jest nadawany dożywotnio i zwalnia pilota z obowiązku powtórnego podchodzenia do egzaminu. Aby wziąć udział w kursie zachęcamy zarówno licencjonowanych pilotów, jak i uczniów-pilotów i kandydatów, którzy myślą o samodzielnym lataniu poza granicami kraju posiadając tzw. język angielski w licencji.

Kursy przygotowawcze wraz z egzaminem z frazeologii lotniczej po angielsku według standardów ICAO organizujemy cyklicznie po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Koszt egzaminu wraz z kursem przygotowawczo-odświerzającym, terminy kursów uzgadniane są indywidualnie. Zapraszamy !

Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje uzyskaniem wpisu w licencji. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego licencję lub uprawnienie wydaje się na wniosek złożony do Prezesa Urzędu (nr 17/LPL-1), który dostępny jest tutaj.

Wymagania językowe dla danego poziomu biegłości zgodnie z ICAO:

icao