Kontakt

Sprzedaż, wynajem, szkolenia:
+48 664 22 44 66
info@planepoland.com

Infrastruktura lotniska EPKW:
+48 32 750 82 33, +48 660 679 526
parklotniczy@parklotniczy.eu

                    Adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 317, 43-300 Bielsko-Biała

HeliPoland Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Bielsko-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000721365
Kapitał zakładowy 5.000 zł w całości opłacony, REGON: 361415773, NIP: 5472195410
Numer rachunku PLN: 61 2490 0005 0000 4530 7973 6573
Numer rachunku EUR: PL84249000050000460026892746, BIC/SWIFT ALBPPLPW

SZKOLENIA – Lotnisko Kaniów (EPKW), 49°56’27,01″N 019°01’14,97″E

Kaniów PlanePoland

Widok z kamery na lotnisko szkoleniowe Kaniów (EPKW)